Jornada “Les víctimes de la violència masclista: Bones pràctiques. Jurisprudència dels TSJ i del TS. Les violències sexuals”

Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona, participarà a la Jornada: “Les víctimes de la violència masclista: Bones pràctiques. Jurisprudència dels TSJ i del TS. Les violències sexuals” intervenint a la taula “La defensa de les víctimes de trata d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual”.

Data: 09/06/2017
Horari: 9.30 a 14.00 hores
Lloc de celebració: 8a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca 283, Barcelona)
Organitzador: Comissió del Torn d’Ofici

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa9417d0abdf9411a1ce6a85758aff9abf8561e0baf5f85fac67