Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat – 16ª Edició – Curs 2017-2018

En plau anunciar la 16ª Edició de la Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat.

A la página Web està disponible tota la informació.

http://genereiigualtat.uab.cat/