«Refugee and asylum-seeking women and sexual violence: European contexts»

La Dra. Cristina Fernández Bessa i la Dra. Encarna Bodelón participen a l’event públic titulat «Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo y violencia sexual: contextos europeos» amb la presentació «Matrimonio forzado en España».

«Addressing Sexual Violence Against Refugee Women» (ASVARW). Aquest projecte està finançat pel programa de drets, igualtat i ciutadania (REC) de la Unió Europea.

https://www.eventbrite.co.uk/e/refugee-and-asylum-seeking-women-and-sexual-violence-european-contexts-tickets-39877825650