“Refugee and asylum-seeking women and sexual violence: European contexts”

La Dra. Cristina Fernández Bessa i la Dra. Encarna Bodelón participen a l’event públic titulat “Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo y violencia sexual: contextos europeos” amb la presentació “Matrimonio forzado en España”.

“Addressing Sexual Violence Against Refugee Women” (ASVARW). Aquest projecte està finançat pel programa de drets, igualtat i ciutadania (REC) de la Unió Europea.

https://www.eventbrite.co.uk/e/refugee-and-asylum-seeking-women-and-sexual-violence-european-contexts-tickets-39877825650