Campanya “No i punt, Mallorca lliure d’agressions sexistes”

Lorena Garrido, del Grup Antígona, participarà a les 2es Jornades formatives de la campanya «No i punt!» 2018 “Sexismes i festes tradicionals” amb la conferència “Dret i gènere davant la tradició i els canvis socials” (Palma – 09/04/2018).

http://antigona.uab.cat/

https://www.conselldemallorca.cat/?id_section=1&action=news&id_article=30577&fbclid=IwAR0eV-QX9pLdMmgyXklHkTKJPJmwBVzDqXJbs4VjE8yCN3njcF1hJMG-mSY