Jornada Tècnica amb motiu dels 10 anys de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Jornada Tècnica amb motiu dels 10 anys de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

A la segona Taula rodona: “Avaluant els resultats i mirant el futur”:
– Avaluació de la Xarxa de Recursos d’atenció i recuperació integral a les dones en situació de violència masclista a càrrec Encarna Bodelon, Directora del Grup de recerca Antígona.