Nou article de Noelia Igareda del Grup Antígona

Igareda, Noelia (2018): «La donación anónima de óvulos en Europa. Los problemas sobre el discurso de <<donar vida>>», Revista d’Antropolgía Social, 27(2): 247-260.

http://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/view/61851?fbclid=IwAR3nn1KTRaq4BWXCWgzmxfv4rjnM5sTXOtCxn6BXEYzEBSg8_TAdtXl-QjM

 

http://antigona.uab.cat/

Tesi Doctoral de Glòria Al Leluia «Violències masclistes i mediació familiar a Catalunya i a Espanya. Problemàtica de l’aplicació d’un marc legal d’inspiració feminista»

Glòria Al Leluia (Glòria Casas), del Grupo Antígona, defensarà la seva tesi doctoral titulada «Violències masclistes i mediació familiar a Catalunya i a Espanya. Problemàtica de l’aplicació d’un marc legal d’inspiració feminista». Encarna Bodelon ha estat una de les directores.

🗓️ 14 de desembre de 2018
🕙 A les 9h
📍 Universitat de Lausanne (Suïssa)

Resum de la tesi

La tesi tracta de les respostes polítiques a les violències masclistes i la seva relació amb les reformes del Dret de Família, entre les quals figura la mediació familiar. Des de fa més de deu anys, gràcies al moviment feminista, la LO 1/2004 i la Llei 5/2008 consideren les violències com un problema vinculat a les discriminacions que pateixen les dones. La tesi s’interessa de manera específica per la prohibició formal de la mediació familiar en cas de violències masclistes a partir d’una investigació multi-mètode que combina l’anàlisi de la literatura i de fonts estadístiques, així com la realització d’un treball de camp composat per 18 entrevistes semi-dirigides amb operadors sociojurídics (advocats/des, mediadors/es familiars, psicòlegs, jutges), 20 entrevistes amb dones separades o divorciades amb fills/es que han patit algun tipus de violència masclista i que han experimentat la mediació familiar; i tres matins d’observació directa de sessions d’informació a la mediació familiar intrajudicial. La primera part de la tesi analitza els marcs interpretatius (frames) feministes sobre les violències, i conceptualitza els límits de la mediació a partir d’aquestes teories. La segona part de la tesi analitza el recorregut legislatiu sobre les violències a l’Estat espanyol, subratllant els avenços en aquest camp, després de quasi quaranta anys de dictadura franquista, així com els obstacles en la traducció jurídica dels frames feministes (2005-2015). La tercera part examina l’aplicació de la llei per part dels operadors sociojurídics en el terreny i demostra com aquests últims donen un sentit a aquella, així com també alguns requalifiquen les violències masclistes com a simples conflictes familiars. A partir de l’observació directa de les sessions d’informació a la mediació familiar, la tesi mostra com a vegades els/les mediadors/es impedeixen a les dones de parlar de les violències. Finalment, centrant el meu focus d’anàlisi en les experiències de les dones separades amb fills/es, la meva investigació mostra la revictimització que algunes d’elles pateixen durant la mediació familiar. Aquesta tesi posa en evidència el decalatge entre unes lleis avantguardistes d’inspiració feminista, i una aplicació marcada per la violència institucional, en una societat patriarcal formalment igualitària i travessada per les polítiques d’austeritat.

Paraules clau: teories feministes, violències masclistes / violència de gènere, mediació familiar, marcs interpretatius, operadors sociojurídics, Espanya / Catalunya.

http://antigona.uab.cat/

Tesis Doctoral de Maria Campmajó

Ayer, Maria Barcons Campmajó del Grupo Antígona, defendió su tesis doctoral titulada «Los matrimonios forzados en el Estado español: un análisis socio-jurídico desde la perspectiva de género», dirigida por Noelia Igareda

http://antigona.uab.cat/