Comissió d’Igualtat de les Persones. 05/03/2019 – sessió ordinària (Parlament de Catalunya)

Compareixença d’@Encarna Bodelon, directora del Grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a presentar l’informe «Avaluació de la xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral a les dones en situació de violència masclista»