Conferència final projecte I+D+i GESSUS: Gestació per substitució

La jornada com a objectiu presentar els resultats de la recerca duta a terme en el projecte GESSUS «Gestació per substitució« finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. El projecte ha analitzat els arguments a favor i en contra de la regulació de la gestació per substitució, en la societat espanyola, i en els països europeus on la gestació per substitució està admesa i regulada. Igualment s’han estudiat els punts de vista de les gestants, els pares i mares d’intenció, així com experts / es sobre la regulació o no de la gestació per substitució. El projecte ha incorporat una perspectiva de gènere en la seva anàlisi, on les dones constitueixin subjectes de drets i no objectes del dret a la investigació.

GESSUS flyer CAT

GESSUS flyer ESP

GESSUS flyer ENG