«La protecció de víctimes de violència masclista, encotillada»