tecladoestrecho

Drets i societat amb perspectiva de gènere

Grup de recerca Antígona

fotolia_1855635_m

Drets i societat amb perspectiva de gènere

Grup de recerca Antígona

Noelia Igareda González

Professora lectora SH de Filosofia del Dret a la UAB, és codirectora de la Diplomatura de Postgrau «Gènere i Igualtat» i la Diplomatura de Postgrau «Violències Masclistes» de la UAB i investigadora del Grup Antígona. Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Polítiques d’Igualtat de Gènere: Agents d’Igualtat (UAB), Llicenciada en Dret, especialitat juridicoeconòmica per la Universitat de Deusto. Les seves principals línies de recerca són gènere i dret, maternitat, bioètica i feminisme, jurisprudència feminista. Ha coordinat i participat com a investigadora en projectes d’investigació competitius en l’àmbit europeu, nacional, autonòmic i local.

Les seves publicacions són:

CV_Noelia_Igareda_CAT

Noelia.Igareda@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona