tecladoestrecho

Drets i societat amb perspectiva de gènere

Grup de recerca Antígona

fotolia_1855635_m

Drets i societat amb perspectiva de gènere

Grup de recerca Antígona

Contractes/ convenis no competitius

 • Títol del projecte: L’estat de la qüestió dels drets sexuals i reproductius a Catalunya i la seva relació amb les polítiques públiques catalanes
  Entitat finançadora: Creación Positiva
  Període: 2018
 • Títol del projecte: Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Mataró
  Entitat finançadora: Creación Positiva
  Període: 2018
 • Títol del projecte: Estudi sobre la incorporació de la transversalitat de gènere en els districtes de la ciutat de Barcelona
  Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
  Període: 2016-2017
 • Títol del projecte: Estudi sobre la situació dels matrimonis forçats a la ciutat de Barcelona
  Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
  Període: 2015-2016
 • Títol del projecte: Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal según la relación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  Entitat finançadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Període: 2014
 • Títol del projecte: Estudio sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Actuación de las administraciones públicas y de las empresas
  Entitat finançadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Període: 2013
 • Títol del projecte: Estudio sobre la aplicación de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  Entitat finançadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Període: 2012-2013
 • Títol del projecte: Disseny, implementació i avaluació a l’Ajuntament de Terrassa del Pla de polítiques transversals de gènere
  Entitat finançadora: Ajuntament de Terrassa
  Període: 2007-2008
 • Títol del projecte: Anàlisi del marc legislatiu i competència de les polítiques de gènere en l’àmbit local i realitzar propostes de futur
  Entitat finançadora: Diputació de Barcelona. Àrea d’Igualtat i Ciutadania
  Període: 2005-2006
© Universitat Autònoma de Barcelona