tecladoestrecho

Drets i societat amb perspectiva de gènere

Grup de recerca Antígona

fotolia_1855635_m

Drets i societat amb perspectiva de gènere

Grup de recerca Antígona

Projectes

Per Antígona és clau entendre i explicar en perspectiva de gènere el contingut, les definicions, els criteris i paràmetres des dels quals s’estan construint els drets de les dones en els àmbits legislatius, de la jusrisprudència i en les polítiques públiques en els nivells local, comunitari i nacional. D’aquesta manera, la investigació del grup s’orienta de forma específica a analitzar els mecanismes utilitzats per a crear una perspectiva de gènere en l’àmbit jurídic, identificar les pràctiques que estan generant espais jurídics i socials, així com descriure el procés de creació i desenvolupament de les polítiques públiques de gènere a Espanya.

Per aconseguir aquests objectius s’analitzen, per una banda, les polítiques públiques de gènere on ja existeix un clar desenvolupament de diverses pràctiques per a crear espais socials i jurídics amb perspectiva de gènere, com és el cas de la violència de gènere. Per altra banda, aquells espais on encara no hi ha un clar desenvolupament jurídic amb perspectiva de gènere, com és l’àmbit de la salut i el medi ambient.

Els projectes del Grup Antígona tenen com objectius generals:

 • Aprofundir en l’estudi del dret des de les aportacions de les teories jurídiques feministes.
 • Impulsar i reforçar el debat dels drets de les dones des d’una perspectiva de gènere i de drets fonamentals.
 • Promoure un anàlisi de gènere de les polítiques públiques.

PROJECTES VIGENTS

 • Títol del projecte: Adressing Sexual Violence Against Refugee Women (ASVARW)
  Entitat finançadora: Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.
  Països participants: Istituto Cattaneo (Itàlia – equip líder), Mondo Donna (Itàlia), Centre for Gender and Violence Research – University of Bristol (UK), Grup Antígona – UAB (Espanya), Symbiosis (Grècia)
  Període: 2017-2018
 • Títol del projecte: El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género
  Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

  Període: 2015-2017

 • Títol del projecte: Build future, Stop Bullying – BFSB
  Entitat finançadora: Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.
  Països participants: Roma Capitale (Itàlia – equip líder), S.CO.S.S.E. (Itàlia), Per Formare (Itàlia), Grup Antígona – UAB (Espanya), Centre of Social Services Prague (República Txeca), K.E.D.D.Y. (Grècia), Regional Cluster North-East (Bulgària)
  Període: 2015-2017
 • Títol del projecte: Gestación por Sustitución (GESSUS)
  Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2015, Mosalidad 3: proyectos de I+D+I, para jóvenes invetsigadores sin vinculación o con vinculación temporal, del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad.
  Període: 2016-2019

PROJECTES EUROPEUS

 • Títol del projecte: IRIS – Intervention sur les violences envers les femmes: recherche et mise en service des guichets spécialisés
  Entitat finançadora: Unió Europea.
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2009-2011

ALTRES PROJECTES DESENVOLUPATS PER ANTÍGONA

ANY 2012-2015

 • Títol del projecte: El Derecho de acceso a la Justícia: El caso de la Violencia de Género
  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria: PLAN NACIONAL de I+D+I 2008-2011. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental.
  Període: 2012-2014
 • Títol del projecte: “Estudio: Antígona-Derecho y Sociedad en perspectiva de género”
  Entitat finançadora: Consejo General del Poder Judicial. Convocatoria: convenio Antígona-CGPJ.
  Període: 2012-2013
 • Títol del projecte: El impacto de los planes de igualdad en las empresas
  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de la Mujer

  Període: 2010-2013

ANY 2010-2011

 • Títol del projecte: Les mutilacions genitals i els matrimonis forçats com noves formes de vulneracions dels drest de les dones a Catalunya
  Entitat finançadora: Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació. Oficina de Promoció dels Drets Humans
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010-2011
 • Títol del projecte: L’accés a la justícia i la llei 5/2008 dels drest de les dones a eradicar la violència masclista: l’impacte en la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen violència en les seves relacions de (ex)parella
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010-2011
 • Títol del projecte: VIII i IX Jornades de Dones i Dret en el marc de la celebració del 8 de març. Dia Internacional de la Dona
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010-2011
 • Títol del projecte: El impacto de los planes de igualdad en las empresas
  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación . Instituto de la Mujer
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010-2013
 • Títol del projecte: Anuario de los derechos humanos de las mujeres
  Entitat finançadora: Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació. Oficina de Promoció dels Drets Humans
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010

ANY 2008-2009

 • Títol del projecte: Els drets de les dones en les polítiques públiques catalanes. Noves definicions jurídiques del drets de les dones.
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Període: 2008-2009
 • Títol del projecte: Anàlisis sobre los derechos de las mujeres. Actividades en marco de la celebración del 8 de marzo
  Tipus de contracte: Institut Català de les Dones.
  Període: 2008-2009
 • Títol del projecte: “Evaluación de la implementación de las últimas reformas legales sobre violencia de género en el ámbito de la administración de justicia”
  Entitat finançadora: Instituto de la Mujer
  Investigadora principal: Manuel Calvo García
  Període: 2008-2009
 • Títol del projecte: “Respuesta institucional frente a la Violencia Familiar ejercida contra Personas Mayores”
  Entitat finançadora: IMSERSO (Proyecto 103/2007)
  Investigadora principal: Manuel Calvo García
  Període: 2008
 • Títol del projecte: Els drets de les dones en les polítiques públiques catalanes. Noves definicions jurídiques del drets de les dones.
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2008-2009
 • Títol del projecte: Realització del Màster en Polítiques d’Igualtat de Gènere: Agents d’Igualtat. 9a edició
  Tipus de contracte: Conveni de col·laboració
  Entitat finançadora: Diputació de Barcelona (Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home) i la UAB
  Període: 2010-2011
 • Títol del projecte: VI i VII Jornades de Dones i Dret en el marc de la celebració del 8 de març. Dia Internacional de la Dona
  Tipus de contracte: Subvenció
  Entitat finançadora: L’Institut Català de les Dones.
  Període: 2008-2009

ANY 2007

 • Títol del projecte: Disseny, implementació i avaluació a l’Ajuntament de Terrassa del Pla de polítiques transversals de gènere.
  Entitat finançadora: Ajuntament de Tarrassa
  Tipus de contracte: Conveni
  Període: 2007-2008
 • Títol del projecte: De la protección a la maternidad a una legislación sobre el cuidado
  Entitat finançadora: Dirección General de Protección Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2007-2008
 • Títol del projecte: “Developing strategies for men who use violence in his intimate relations” (MUVI)
  Entitat finançadora: Unió Europea. Programa Daphne
  Tipus de contracte: Subvenció
  Països participants: Itàlia (equip líder), Noruega, Grècia i Espanya
  Període: 2007-2009

ANY 2006

 • Títol del projecte: Modelos de legislación en materia de igualdad de género: presupuestos filosófico-jurídicos e impacto jurídico-social.
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia
  Període: 2006-2009
 • Títol del projecte: Estudi comparatiu de la legislació en matèria d’igualtat i desenvolupament dels drets de les dones
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2006
 • Títol del projecte: Modelos de legislación en materia de igualdad de género: presupuestos filosófico-jurídicos e impacto jurídico-social.
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2006-2009
 • Títol del projecte: Centre virtual d’observació, recursos i iniciatives sobre dones i drets. Centre Antígona
  Tipus de contracte: Subvenció
  Entitat finançadora: l’Institut Català de les DonesExpedient: U-30/06
  Període: 2006-2007
 • Títol del projecte: Soporte en prisión para mujeres víctimas de violencia doméstica y hombres que han maltratado (ALTRA)
  Entitat finançadora: Unió Europea. Programa Daphne
  Països participants: Espanya (equip líder), Alemanya i Hongria
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2005-2007

ANY 2005

 • Títol del projecte: Anàlisi del marc legislatiu i competència de les polítiques de gènere en l’àmbit local i realitzar propostes de futur
  Entitat finançadora: Diputació de Barcelona. Àrea d’Igualtat i Ciutadania
  Tipus de contracte: Conveni
  Període: 2005-2006
 • Títol del projecte: La participación de la ciudadanía en el Sistema de Justicia Penal
  Entitat finançadora: Fundació Jaume Bofill
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2005
 • Títol del projecte: Mujeres, Integración y Prisión. Un análisis de los procesos de integración socio-laboral de mujeres presas en Europa (MIP)
  Entitat finançadora: Unión Europea. V Programa Marco de I+D “Mejora del conocimiento socio-económico”
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2002-2005
  Països participants: Espanya (equip líder, associació SURT), Anglaterra i Wales; Hongria, França, Itàlia i Alemanya.
© Universitat Autònoma de Barcelona