tecladoestrecho

Drets i societat amb perspectiva de gènere

Grup de recerca Antígona

fotolia_1855635_m

Drets i societat amb perspectiva de gènere

Grup de recerca Antígona

Projectes

PROJECTES VIGENTS I RECENTS

 • Títol del projecte: Adressing Sexual Violence Against Refugee Women (ASVARW)
  Entitat finançadora: Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.
  Països participants: Istituto Cattaneo (Itàlia – equip líder), Mondo Donna (Itàlia), Centre for Gender and Violence Research – University of Bristol (UK), Grup Antígona – UAB (Espanya), Symbiosis (Grècia)
  Període: 2017-2018
 • Títol del projecte: El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género
  Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
  Període: 2015-2017
 • Títol del projecte: Build future, Stop Bullying – BFSB
  Entitat finançadora: Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.
  Països participants: Roma Capitale (Itàlia – equip líder), S.CO.S.S.E. (Itàlia), Per Formare (Itàlia), Grup Antígona – UAB (Espanya), Centre of Social Services Prague (República Txeca), K.E.D.D.Y. (Grècia), Regional Cluster North-East (Bulgària)
  Període: 2015-2017

PROJECTES EUROPEUS

 • Títol del projecte: IRIS – Intervention sur les violences envers les femmes: recherche et mise en service des guichets spécialisés
  Entitat finançadora: Unió Europea.
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2009-2011

ALTRES PROJECTES DESENVOLUPATS PER ANTÍGONA

ANY 2012-2016

 • Títol del projecte: El Derecho de acceso a la Justícia: El caso de la Violencia de Género
  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria: PLAN NACIONAL de I+D+I 2008-2011. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental.
  Període: 2012-2014
 • Títol del projecte: “Estudio: Antígona-Derecho y Sociedad en perspectiva de género”
  Entitat finançadora: Consejo General del Poder Judicial. Convocatoria: convenio Antígona-CGPJ.
  Període: 2012-2013
 • Títol del projecte: El impacto de los planes de igualdad en las empresas
  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de la Mujer
  Període: 2010-2013

ANY 2010-2011

 • Títol del projecte: Les mutilacions genitals i els matrimonis forçats com noves formes de vulneracions dels drets de les dones a Catalunya
  Entitat finançadora: Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació. Oficina de Promoció dels Drets Humans
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010-2011
 • Títol del projecte: L’accés a la justícia i la llei 5/2008 dels drest de les dones a eradicar la violència masclista: l’impacte en la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen violència en les seves relacions de (ex)parella
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010-2011
 • Títol del projecte: VIII i IX Jornades de Dones i Dret en el marc de la celebració del 8 de març. Dia Internacional de la Dona
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010-2011
 • Títol del projecte: El impacto de los planes de igualdad en las empresas
  Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación . Instituto de la Mujer
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010-2013
 • Títol del projecte: Anuario de los derechos humanos de las mujeres
  Entitat finançadora: Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació. Oficina de Promoció dels Drets Humans
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2010

ANY 2008-2009

 • Títol del projecte: Els drets de les dones en les polítiques públiques catalanes. Noves definicions jurídiques del drets de les dones.
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Període: 2008-2009
 • Títol del projecte: Anàlisis sobre los derechos de las mujeres. Actividades en marco de la celebración del 8 de marzo
  Tipus de contracte: Institut Català de les Dones.
  Període: 2008-2009
 • Títol del projecte: “Evaluación de la implementación de las últimas reformas legales sobre violencia de género en el ámbito de la administración de justicia”
  Entitat finançadora: Instituto de la Mujer
  Investigadora principal: Manuel Calvo García
  Període: 2008-2009
 • Títol del projecte: “Respuesta institucional frente a la Violencia Familiar ejercida contra Personas Mayores”
  Entitat finançadora: IMSERSO (Proyecto 103/2007)
  Investigadora principal: Manuel Calvo García
  Període: 2008
 • Títol del projecte: Els drets de les dones en les polítiques públiques catalanes. Noves definicions jurídiques del drets de les dones.
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2008-2009
 • Títol del projecte: Realització del Màster en Polítiques d’Igualtat de Gènere: Agents d’Igualtat. 9a edició
  Tipus de contracte: Conveni de col·laboració
  Entitat finançadora: Diputació de Barcelona (Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home) i la UAB
  Període: 2010-2011
 • Títol del projecte: VI i VII Jornades de Dones i Dret en el marc de la celebració del 8 de març. Dia Internacional de la Dona
  Tipus de contracte: Subvenció
  Entitat finançadora: L’Institut Català de les Dones.
  Període: 2008-2009

ANY 2007

 • Títol del projecte: Disseny, implementació i avaluació a l’Ajuntament de Terrassa del Pla de polítiques transversals de gènere.
  Entitat finançadora: Ajuntament de Tarrassa
  Tipus de contracte: Conveni
  Període: 2007-2008
 • Títol del projecte: De la protección a la maternidad a una legislación sobre el cuidado
  Entitat finançadora: Dirección General de Protección Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2007-2008
 • Títol del projecte: “Developing strategies for men who use violence in his intimate relations” (MUVI)
  Entitat finançadora: Unió Europea. Programa Daphne
  Tipus de contracte: Subvenció
  Països participants: Itàlia (equip líder), Noruega, Grècia i Espanya
  Període: 2007-2009

ANY 2006

 • Títol del projecte: Modelos de legislación en materia de igualdad de género: presupuestos filosófico-jurídicos e impacto jurídico-social.
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia
  Període: 2006-2009
 • Títol del projecte: Estudi comparatiu de la legislació en matèria d’igualtat i desenvolupament dels drets de les dones
  Entitat finançadora: Institut Català de les Dones
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2006
 • Títol del projecte: Modelos de legislación en materia de igualdad de género: presupuestos filosófico-jurídicos e impacto jurídico-social.
  Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2006-2009
 • Títol del projecte: Centre virtual d’observació, recursos i iniciatives sobre dones i drets. Centre Antígona
  Tipus de contracte: Subvenció
  Entitat finançadora: l’Institut Català de les DonesExpedient: U-30/06
  Període: 2006-2007
 • Títol del projecte: Soporte en prisión para mujeres víctimas de violencia doméstica y hombres que han maltratado (ALTRA)
  Entitat finançadora: Unió Europea. Programa Daphne
  Països participants: Espanya (equip líder), Alemanya i Hongria
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2005-2007

ANY 2005

 • Títol del projecte: Anàlisi del marc legislatiu i competència de les polítiques de gènere en l’àmbit local i realitzar propostes de futur
  Entitat finançadora: Diputació de Barcelona. Àrea d’Igualtat i Ciutadania
  Tipus de contracte: Conveni
  Període: 2005-2006
 • Títol del projecte: La participación de la ciudadanía en el Sistema de Justicia Penal
  Entitat finançadora: Fundació Jaume Bofill
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2005
 • Títol del projecte: Mujeres, Integración y Prisión. Un análisis de los procesos de integración socio-laboral de mujeres presas en Europa (MIP)
  Entitat finançadora: Unión Europea. V Programa Marco de I+D “Mejora del conocimiento socio-económico”
  Tipus de contracte: Subvenció
  Període: 2002-2005
  Països participants: Espanya (equip líder, associació SURT), Anglaterra i Wales; Hongria, França, Itàlia i Alemanya.
© Universitat Autònoma de Barcelona