Grup de recerca Antígona

Presentació

Presentació

El Grup de recerca Antígona, drets i societat amb perspectiva de gènere (SGR2017_1775) és un grup de recerca que es va constituir a l’any 2000 dins del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ubicada a Catalunya, Espanya. Antígona va ser reconegut a l’any 2005 com a grup de recerca emergent (GRE) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, i reconegut a l’any 2009 (SGR2009-570) i 2014 (SGR2014-519) com a grup de recerca consolidat (GRC).

L’objectiu general del Grup Antígona és analitzar el desenvolupament dels drets de les dones en perspectiva de gènere. La legislació i les polítiques públiques a Espanya s’estan construint sobre diferents definicions que és necessari aclarir i concretar, aixó com les característiques i continguts dels drets de les dones del nostre país. A més a més, és necessari adoptar una perspectiva de gènere enfront al Dret i fer una revisió de les categories jurídiques que possibiliti mostrar les seves deficiències.

El Grup d’Investigació Antígona desenvolupa les següents línees de recerca:

 • Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
 • Aplicació de la llei d’igualtat
 • Bioètica i Drets Sexuals i Reproductius
 • Custòdia Compartida
 • Dret i Gènere
 • Dones i violència: aspectes socio-jurídics
 • Dones i accés a la justícia
 • Mutilacions genitals femenines i matrimonis forçats
 • Polítiques d’igualtat de gènere
 • Prostitució i treball sexual
 • Sistema de Justícia Penal i Gènere
 • Plans d’igualtat a les empreses y a les administracions públiques

Per Antígona és clau entendre i explicar en perspectiva de gènere el contingut, les definicions, els criteris i paràmetres des dels quals s’estan construint els drets de les dones en els àmbits legislatius, de la jusrisprudència i en les polítiques públiques en els nivells local, comunitari i nacional. D’aquesta manera, la investigació del grup s’orienta de forma específica a analitzar els mecanismes utilitzats per a crear una perspectiva de gènere en l’àmbit jurídic, identificar les pràctiques que estan generant espais jurídics i socials, així com descriure el procés de creació i desenvolupament de les polítiques públiques de gènere a Espanya.

Per aconseguir aquests objectius s’analitzen, per una banda, les polítiques públiques de gènere on ja existeix un clar desenvolupament de diverses pràctiques per a crear espais socials i jurídics amb perspectiva de gènere, com és el cas de la violència de gènere. Per altra banda, aquells espais on encara no hi ha un clar desenvolupament jurídic amb perspectiva de gènere, com és l’àmbit de la salut i el medi ambient.

Els projectes del Grup Antígona tenen com objectius generals:

 • Aprofundir en l’estudi del dret des de les aportacions de les teories jurídiques feministes.
 • Impulsar i reforçar el debat dels drets de les dones des d’una perspectiva de gènere i de drets fonamentals.
 • Promoure un anàlisi de gènere de les polítiques públiques.

L’orientació metodològica i de recerca que fa Antígona ha permès al grup una important tasca de col·laboració amb diverses entitats educatives, institucionals i associacions que desenvolupen activitats i/o mesures vinculades amb els drets de les dones. Entre aquestes col·laboracions destaquen les realitzades amb centres docents d’abast comunitari i de l’estat espanyol, així com de l’estranger; alguns municipis catalans, ONG’s i sindicats. Algunes de les més rellevants són: la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones (ICD), l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa; Comissions Obreres (CC.OO.); la Universidad Autónoma Metropolitana (Mèxic) i el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS, Mèxic). També destaquen associacions com: TAMAIA, Creación Positiva, l’Associació SURT o Dones Juristes. Entre els grups de recerca amb qui es té una àmplia col·laboració destaquen el Grup Copolis. Benestar, comunitat i control social; l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), tots dos de la Universitat de Barcelona (UB); el Laboratorio de Sociología Jurídica (LSJ) de la Universidad de Zaragoza; i L’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (iiEDG).