Grup de recerca Antígona

Contractes/convenis no competitius

Contractes/convenis no competitius

 • Títol del projecte: Anàlisi jurídica de les ordres de protecció a Catalunya des d’una perspectiva de gènere
  • Entitat finançadora: Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
  • Període: 2019
  • Equip investigador: Dra. Encarna Bodelón González (IP), Dra. Maria Barcons Campmajó, Lucía Ortiz Amaro, Ariana Pisonero, Esther Murillo, María Naredo.
 • Títol del projecte: Ordres de protecció i drets de les dones que han patit violència de gènere: obstacles per a una efectiva protecció
  • Entitat finançadora: Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya
  • Període: 2019
  • Equip investigador: Dra. Encarna Bodelón González (IP), Dra. Maria Barcons Campmajó, Lucía Ortiz Amaro, Ariana Pisonero, Esther Murillo.
 • Títol del projecte: Guia dels Drets de les Dones treballadores de la llar i de les cures
  • Entitat finançadora: Deparatment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
  • Període: 2019
  • Equip investigador: Dra. Noelia Igareda González (IP), Dra. Olga Paz Torres, Dra. Maria Barcons Campmajó, Dra. Rocío Medina Martín.
 • Títol del projecte: Ciberviolències masclistes
  • Entitat finançadora: Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya
  • Període: 2019
  • Equip investigador: Dra. Noelia Igareda González (IP), Dra. Olga Paz Torres, Adrián Pascale, DonesTech.
 • Títol del projecte: Las violencias sexuales en el Estado español: marco jurídico y análisis jurisprudencial
  • Entitat finançadora: Creación Positiva
  • Període: 2018
  • Equip investigador: Dra. Encarna Bodelón González (IP), Maria Barcons Campmajó, Jimena Martínez Berruete, Ariana Pisonero, Esther Murillo, Patsilí Toledo Vásquez.
 • Títol del projecte: L’estat de la qüestió dels drets sexuals i reproductius a Catalunya i la seva relació amb les polítiques públiques catalanes
  • Entitat finançadora: Creación Positiva
  • Període: 2018
  • Equip investigador: Dra. Encarna Bodelón González i Dra. Noelia Igareda González.
 • Títol del projecte: Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Mataró
  • Entitat finançadora: Ajuntament de Mataró
  • Període: 2018
  • Equip investigador: Dra. Encarna Bodelón González i Dra. Noelia Igareda González.
 • Títol del projecte: Estudi sobre la incorporació de la transversalitat de gènere en els districtes de la ciutat de Barcelona
  • Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
  • Període: 2016-2017
  • Equip investigador: Dra. Noelia Igareda González (IP) i Neus Tur Bujosa.
 • Títol del projecte: Estudi sobre la situació dels matrimonis forçats a la ciutat de Barcelona
  • Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
  • Període: 2015-2016
  • Equip investigador: Dra. Noelia Igareda González (IP) i Maria Barcons Campmajó.
 • Títol del projecte: Anàlisi de la normativa europea, estatal, autonòmica i local de la prostitució: Implicacions per a l’exercici de la prostitució a la ciutat de Barcelona
  • Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
  • Període: 2014
  • Equip investigador: Dra. Encarna Bodelón González (IP), Dra. Patsilí Toledo Vásquez, Neus Tur Bujosa.
 • Títol del projecte: Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal según la relación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  • Entitat finançadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  • Període: 2014
 • Títol del projecte: Estudio sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Actuación de las administraciones públicas y de las empresas
  • Entitat finançadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  • Període: 2013
 • Títol del projecte: Estudio sobre la aplicación de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  • Entitat finançadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  • Període: 2012-2013
 • Títol del projecte: Disseny, implementació i avaluació a l’Ajuntament de Terrassa del Pla de polítiques transversals de gènere
  • Entitat finançadora: Ajuntament de Terrassa
  • Període: 2007-2008
 • Títol del projecte: Anàlisi del marc legislatiu i competència de les polítiques de gènere en l’àmbit local i realitzar propostes de futur
  • Entitat finançadora: Diputació de Barcelona. Àrea d’Igualtat i Ciutadania
  • Període: 2005-2006