Grup de recerca Antígona

Formació i assessorament

Formació i assessorament

A continuació s’exposen les temàtiques en què el Grup de recerca Antígona està especialitzat i compta amb una llarga experiència tant d’assessorament i formació dirigit a administracions públiques, entitats i empreses.

 • Violències contra les dones i sistema de justícia penal / accés a la justícia (aspectes socio-jurídics amb perspectiva de gènere)
 • Violències sexuals
 • Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a les empreses i administracions públiques i protocols
 • Trata amb finalitats d’explotació sexual
 • Matrimonis forçats (MF)
 • Prostitució i treball sexual
 • Plans d’igualtat a les empreses i administracions públiques
 • Conciliació de la vida familiar/personal i la vida laboral
 • Drets sexuals i reproductius
 • Bioètica, reproducció i gènere
 • Dones i presó

Violències contra les dones i sistema de justícia penal / accés a la justícia (aspectes socio-jurídics amb perspectiva de gènere)

Experiència en projectes

Projecte WOSAFEJUS: Why doesn’t she press charges? Understanding women’s safety and right to justice (Unió Europea – 2009); «El Derecho de acceso a la Justicia: El caso de la Violencia de Género» (Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya – 2012); Estudi «Diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista» (Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya – 2016); L’accés a la justícia i la llei 5/2008 dels dret de les dones a eradicar la violència masclista: l’impacte en la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen violència en les seves relacions de (ex)parella (Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya – 2010).

Experiència en formacions

Laboraorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza; Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Col·legi de Pedagogs de Catalunya; Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; formació a col·lectiu de dones; UAT Universidad Autónoma de Tlaxcala – Mèxic; Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) – Mèxic; Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati; Ajuntament de Terrassa; Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; Instituto de Estudios de Género; Universidad Carlos III de Madrid; EIGE; Parlament Europeu; Observatori de la Igualtat de la URV; La fede.cat; Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya; Centre d’Estudis Demogràfics i Institut d’Infància i Món Urbà; Centre d’Estudis Demogràfics i Institut d’Infància i Món Urbà; Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Ajuntament de Terrassa; Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).


Violències sexuals

Experiència en projectes

Projecte «Adressing Sexual Violence Against Refugee Women (ASVARW)» (Unió Europea – 2017); Estudi «L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya» (Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya – 2016); projecte «GAP: Gender based violence, stalking, and fear of crime. Prevention and intervention» (Unió Europea – 2009)

Experiència en formacions

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ; entitat Creación Positiva; Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya; Departament de Psicologia de la Universitat de Girona.


Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a les empreses i administracions públiques i protocols

Experiència en projectes com

Estudi «Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: actuació de les administracions públiques i de les empreses» (CGPJ – Consell General del Poder Judicial – 2013).

Experiència en formacions

Unitat d’Igualtat de Gènere de la Universitat de Girona; Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena; Observatori per a la Igualtat de la UAB; Departament de Psicologia – Universitat de Girona.


Trata amb finalitats d’explotació sexual

Experiència en formacions

CEAR, ACATHI i Món-3; Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati; Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere; Amnistia Internacional Catalunya; Institut Català de les Dones i la Delegació de l’Escola d’Administració Pública a Tarragona


Matrimonis forçats (MF)

Experiència en projectes

Estudi «MATRIFOR – Approaching forced marriage as a new form of trafficking in human beings in Europe» (Unió Europea – 2016); «Estudi sobre la situació dels matrimonis forçats a la ciutat de Barcelona» (Ajuntament de Barcelona – 2016); estudi «Les mutilacions genitals i els matrimonios forçats com a noves formes de vulneracions dels drets de les dones a Catalunya» (Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Oficina de Promoció dels Drets Humans – 2010).

Experiència en formacions

Formacions a DIXIT – Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya; Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya; Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo – Campus Universitario Vigo; Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya; Institut de Seguretat Pública de Catalunya; Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya; International Centre For Reproductive Health (ICRH); entitats de la ciutat de Barcelona.


Prostitució i treball sexual

Experiència en projectes

Estudi «El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de genero (DEORGE)” (Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya – 2015); «Estudi sobre prostitució a Barcelona» (Ajuntament de Barcelona – 2015).

Experiència en formacions

HURI-AGE Red el Tiempo de los Derechos; Universitat de les Illes Balears; Delegació territorial del Govern de Lleida, Gobierno de España, AMIC, CCOO terres de Lleida, Antisida Lleida.


Plans d’igualtat a les empreses i administracions públiques

Experiència en projectes

Estudi «El impacto de los planes de igualdad en las empresas» (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya – 2014).

Experiència en formacions

CCOO, UGT, CNI – AIT; Escuela Sindical Juan Muñiz Zápico; empreses a nivell nacional, autonòmic i local.


Conciliació de la vida familiar/personal i la vida laboral

Experiència en projectes

Estudi «Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal y la vida laboral según la regulación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres»(Consejo General del Poder Judicial – 2014).


Drets sexuals i reproductius

Experiència en formacions

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat – CJAS; Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; Instituto de Estudios de Género; Universidad Carlos III de Madrid; Creación Positiva; Amnistia Internacional Catalunya; Ajuntament de Barberà del Vallès; Comissió de Dones Advocades i Comissió de Defensa del Drets de les Persones i del Lliure Exercici de l’Advocacia; sindicat COS; Ajuntament de Castellbisbal; col·lectius de dones; SEPC.


Bioètica, reproducció i gènere

Experiència en projectes

Projecte «Gestación por Sustitución (GESSUS)» (Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya – 2016); estudi «El derecho a conocer los orígenes biológicos versus el anonimato en la donación de gametos» (Fundació Víctor Grífol y Lucas – 2014).

Experiència en formacions

Institut de Ciències Polítiques i Socials – ICPS; Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga; International Institute for the Sociology of Law; Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU); Grup Dones, Salut i Ètica de la Relació Assistencial de la Universitat De Barcelona (UB).


Dones i presó

Experiència en projectes

Projecte «Soporte en prisión para mujeres víctimas de violencia doméstica y hombres que han maltratado (ALTRA)» (Unió Europea – 2005).

Experiència en formacions

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Comisión Estatal de derecho humanos de Tlaxcala – Mèxic; Síndic de Greuges de Catalunya; Universidad del País Vasco; Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya.