Grup de recerca Antígona

Maria Barcons Campmajó

Maria Barcons Campmajó

Professora lectora de Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la UAB i investigadora del Grup Antigona (2021_SGR_00639). Doctora en Dret per la UAB (2018), Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania per la Universitat de Barcelona (UB) (2011), Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, especialitat en Polítiques Públiques i Administració (UAB) (2007). Obtenció per la mateixa universitat, del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) en Ciències Socials (2007).

És docent del postgrau en Violències Masclistes de la UAB. Ha estat professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i professora associada de Filosofia del Dret de la UAB. Ha treballat deu anys com a tècnica de recerca del Grup Antigona.

Activitat investigadora desenvolupada en l’àmbit del gènere, dret i polítiques públiques. Les principals línies de recerca són matrimonis forçats, violències contra les dones: aspectes sòcio-jurídics, violències sexuals, prostitució i plans d’igualtat a les empreses.

Les seves publicacions són:

Articles

Capítols de llibre

  • Barcons Campmajó, Maria (2023). Los matrimonios forzados, una violencia invisible contra las mujeres: marco normativo y políticas públicas en España y Cataluña, en Daniela Heim (compiladora), Injusticias de género. Ediciones Didot, pp. 263-292.
  • Barcons Campmajó, Maria (2020). «Perspectiva de género e interseccionalidad en la investigación sociojurídica», en Espuny, Mª Jesús et al. (coords.). La investigación en Derecho con perspectiva de género, Madrid: Dykinson, pp. 29-37.
  • Barcons Campmajó, Maria (2016). «Legislación y políticas públicas sobre matrimonios forzados en el Estado español», en La Barbera, MariaCaterina y Cruells López, Marta (coords.): Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ministerio de la Presidencia, pp. 425-451.
  • Barcons, Maria y Bodelón, Encarna (2013). «Las insuficiencias de los planes de igualdad en las empresas: un estudio sobre algunos de los planes elaborados» en Bodelón, Encarna y Igareda, Noelia (eds.): Los planes de igualdad en tiempos de crisis. Problemas de aplicación y carencias conceptuales, Madrid: Dykinson, pp. 83-120.

Informes de recerca

Actas de congressos

Altres publicacions

maria.barcons@uab.cat

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6440-1266